วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน


แฟนคอยล์หรือที่เรียกสั้นๆว่าคอยล์เย็นจะมีลักษณะโครงสร้างตัวเครื่องจะเป็นแบบเหล็กแผ่นบางพับเป็นรูปทรงตามแต่บริษัทผู้ผลิตมีหลายขนาดเริ่มตั้งแต่ 9000 - 48000 BTU
ภายในคอยล์เย็นนั้นประกอบด้วย
1.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น